آدرس ایمیل:

info@bukancement.com

سیمان پرتلند تیپ 525-1

سیمان پرتلند تیپ 525-1

سیمان پرتلند تیپ 525-1 در استاندارد ملی شماره 389 ایران به عنوان سیمان پرتلند نوع 1 بارده مقاومتی 525 kg/cm2 طبقه بندی شده است.
این سیمان برای ساخت سازه‌های بتنی که نیاز به قالب برداری و بارگزاری بتن سریع کاربرد داشته و علاوه بر قابلیت مصرف در بتن ریزی‌های معمولی، دارای کاربرد ویژه‌ای برای بتن ریزی‌های معمولی و حجیم در هوای سرد که نیاز به حفظ دمای بتن بیش از ۵ درجه سانتیگراد دارند است.
سیمان تولیدی 525-1 این کارخانه به سبب کیفیت مناسب مواد اولیه و به کارگیری تجهیزات و ماشین آلات پیشرفته و دقیق و کنترل دقیق در فرایند تولید، ضمن حفظ یکنواختی کیفیت، از ویژگیهای برتری نسبت به مقادیر مندرج در استاندارد برخوردار است.
این سیمان در رده مقاومتی CEMI 525 N اروپا است.

تاریخ:
دسته‌بندی:

آدرس دفتر مرکزی

تهران، بلوار میرداماد، خیابان البرز، خیابان آناهیتای شرقی پلاک 49

m