تیپ ۲

 سیمان پرتلند تیپ  II

سیمان پرتلند تیپ II در استاندارد ملی 389 ایران این گونه تعریف شده است : « به عنوان سیمان پرتلند اصلاح شده ، مصرف ویژه آن در ساخت بتن هایی است که حرارت هیدراسیون متوسط برای آنها ضرورت داشته و حمله سولفات به آنها در حد متوسط باشد » به علت اینکه این سیمان یکی از تولیدات عمده کارخانجات سیمان  کشور می باشد اغلب مصرف کنندگان برای مصارف عمومی در ساخت ملات یا بتن از آن استفاده می کنند .

 این محصول ضمن دارا بودن خصوصیات ضد سولفات متوسط ، از مقاومت فشاری بسیار بالاتری نسبت به حد استاندارد برخوردار میباشد به طوری که به سبب کیفیت مناسب مواد اولیه و بکارگیری تجهیزات و ماشین آلات پیشرفته و دقیق ، در اولین مراحل تولید و نمونه برداری موفق به اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد گردید .

  •   مقاومت متوسط در برابر حمله سولفات ها در محیط های سولفاته
  •   دارای مصارف عمومی در ساخت ملات یا بتن است  
  •  مقاومت فشاری 28 روزه 20±480 کیلو گرم بر سانتی متر مربع می باشد 
  •   سیمان تولیدی تیپ II  بخاطر دارا بودن مقاومت فشاری بالا میتواند بجای سیمان پرتلند 425-1 نیز بکار رود