تیپ 525-1

سیمان پرتلند تیپ 525-1

سیمان پرتلند تیپ 525-1 در استاندارد ملی شماره 389 ایران به عنوان سیمان پرتلند نوع 1 بارده مقاومتی525 kg/cm2  طبقه بندی شده است این سیمان برای ساخت سازه های بتنی که نیاز به قالب برداری و بارگزاری بتن سریع می باشد ، کاربرد داشته و علاوه بر قابلیت مصرف در بتن ریزی های معمولی ، دارای کاربرد ویژه برای بتن ریزی های معمولی و حجیم در هوای سرد که نیاز به حفظ دمای بتن بیش از ۵ درجه سانتیگراد است ، می باشد. سیمان تولیدی 525-1 این کارخانه به سبب کیفیت مناسب مواد اولیه وبکارگیریتجهیزات و ماشین آلات پیشرفته و دقیق و کنترل دقیق در فرایند تولید ، ضمن حفظ یکنواختی کیفیت ، از ویژگیهای برتری نسبت به مقادیر مندرج در استاندارد  برخوردار می باشد .این سیمان از نظر رده مقاومتی در  رده CEMI 525 N اروپا میباشد .

اهم ویژگیهای سیمان پرتلند تیپ 525-1

  • مقاومت فشاری 28 روزه آن 20±555 کیلو گرم بر سانتی متر مربع میباشد .
  •  قابلیت قالب برداری و بازنگری سریعت به ویژه در آب و هوای سرد .
  • امکان کاهش عیار مصرفی برای دستیابی به مقاومت یکسان بتن .
  •  سیمان تولیدی 525-1 کارخانه سیمان کاوان بوکان به خاطر ویژگی شیمیایی و فیزیکی آن می تواند بجای سیمان پرتلند تیپ III نیز بکار رود .