پرتلند-پوزلانی

سیمان پرتلند پوزلانی
به سبب استفاده از کلینکر تیپ II ، با کیفیت بسیار مرغوب در تولید این نوع سیمان ، نه تنها مقاومت فشاری آن تأمین می گردد بلکه از نظرخواص شیمیایی ، وجود پوزولان در این نوع سیمان باعث کاهش گرمای هیدراتاسیون و افزایش دوام یمان در محیط های خورنده بویژه سولفاتها وبعضاً کلر می گردد .مقایسه مقاومتهای فشاری حاصله از نتایج آزمایش های سیمان پرتلند پوزلانی با استاندارد ایران نمایانگر کیفیت بالای سیمان پوزلان تولیدی این کارخانه است که در اولین مراحل تولید موفق به اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد گردید . تولید سیمان پرتلند پوزلانی با مشخصات  کیفی بالا ، خواص و کاربردهای گسترده و متنوعی را ایجاد می کند و همین کیفیت برتر ، سبب ممتاز شدن سیمان پرتلند پوزلانی سیمان کاوان بوکان گردیده است .

اهم ویژگیهای سیمان پرتلند پوزلانی

  •  مقاوم در برابر املاح شیمیایی و محیط های خورنده که حاوی سولفات و کلرید می باشد  
  •  مناسب برای بتن ریزیهای حجیم نظیر سدها بدلیل گرمای هیدراسیون کمتر  
  •    نفوذ پذیری کمتر بتن و جلوگیری از شوره زدگی و دورنگ شدن سطح بتن  
  •    سبک تر بودن وزن بتن ، تحمل حرارت زیادتر ، پلاستیسیته ، نفوذپذیری کمتر، عایق بودن بیشتر