آدرس ایمیل:

info@bukancement.com

سیمان پرتلند پوزلانی

سیمان پرتلند پوزلانی

به سبب استفاده از کلینکر تیپ 2 با کیفیت بسیار مرغوب در تولید این نوع سیمان، نه تنها مقاومت فشاری آن تأمین می گردد بلکه از نظرخواص شیمیایی نیز وجود پوزولان در این نوع سیمان باعث کاهش گرمای هیدراتاسیون و افزایش دوام آن در محیط های خورنده بویژه سولفاتها وبعضاً کلر می گردد.
مقایسه مقاومتهای فشاری حاصله از نتایج آزمایش های سیمان پرتلند پوزلانی با استاندارد ایران، نمایانگر کیفیت بالای سیمان پوزلان تولیدی این کارخانه است که در اولین مراحل تولید موفق به اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد گردیده است.
تولید سیمان پرتلند پوزلانی با مشخصات کیفی بالا، خواص و کاربردهای گسترده و متنوعی را ایجاد می کند و همین کیفیت برتر، سبب ممتاز شدن سیمان پرتلند پوزلانی تولید کارخانه سیمان کاوان بوکان گردیده است.

تاریخ:
دسته‌بندی:

آدرس دفتر مرکزی

تهران، بلوار میرداماد، خیابان البرز، خیابان آناهیتای شرقی پلاک 49

m